OFERTA PALET DE PELLETS (4,22 €/SACO)

Oferta en Sacos de Pellets en todos os almacéns da Cooperativa. Levando un palet completo, sáeche o saco a 4,22 €. Temos a opción de levarcho directamente á casa.

Infórmate:

Meirás: 981 485 008

San Sadurniño: 637 808 162

San Mateo: 981 333 140

Narahio: 981 490 302

 

Ata fin de existencias