OFERTAS EN CARNE DE TENREIRA (MES DE XUÑO)

Ofertas en Carne de Tenreira do 14 ao 30 de xuño de 2019.

FILETE DE TENREIRA: 9,95 €/KG*

TENREIRA CON OSO: 6,95 €/KG*

*Oferta válida nas Carnicerías de Meirás, San Sadurniño e San Mateo ata fin de existencias.