Aviso legal

Dacordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, informámolo de que os seus datos serán incluídos nun ficheiro automatizado do que é titular COOPERATIVA DE MEIRÁS DE CONSUMIDORES E USUARIOS, SCG e poderán ser utilizados para a xestión fiscal, contable e administrativa da relación contractual, así como o envío de información comercial sobre os nosos produtos e servizos.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, e dirixirse por escrito a COOPERATIVA DE MEIRÁS DE CONSUMIDORES E USUARIOS, SCG, con domicilio na rúa Cantodomuro, n.º 55, 15550-Valdoviño, (A Coruña).

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto, poderá ter como consecuencia que COOPERATIVA DE MEIRÁS DE CONSUMIDORES E USUARIOS, SCG non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, ao aceptar este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos. Igualmente informámolo de que COOPERATIVA DE MEIRÁS DE CONSUMIDORES E USUARIOS, SCG ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural á que están expostas.

Todo isto, de acordo co que prevé o Artigo 9 da LOPD e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo cal se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.

COOPERATIVA DE MEIRÁS DE CONSUMIDORES E USUARIOS, SCG comprométese a tratar de xeito absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.