Aviso legal

COOPERATIVA DE MEIRÁS, S.C.G.
CIF: F15013915
LUGAR CANTO DO MURO, Nº 77 - 15550 MEIRAS (A CORUÑA)
REXISTRO DE COOPERATIVAS DA XUNTA DE GALICIA , ao Tomo I, folio 014 e 014G, asento 17.

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento COOPERATIVA DE MEIRÁS, S.C.G., en adiante A ENTIDADE, COOPERATIVA DE MEIRÁS, S.C.G. con dirección en LUGAR CANTO DO MURO, Nº 55 - 15550 MEIRAS (A CORUÑA) e correo electrónico meiras@cooperativademeiras.com.

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO
A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  •  Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
  •  Xestionar o servizo de Atención ó Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poda ter relativas á información incluída no Sitio Web, así como calquera outras consultas que poda ter.
  •  Tratar os teus datos con fines comerciais, sempre que haxa consentido o pertinente tratamento de datos persoais. Para darnos consentimento para enviarlle información sobre os nosos servizos, terá que marcar a casilla “Si, desexo recibir información comercial”. Do contrario, non poderemos utilizar os seus datos persoais con este fin.
  •  Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a ENTIDADE manteña con vostede.
  •  Xestionar o cobro de produtos e/ou servizos adquiridos por vostede, a través das pasarelas de pago contratadas ao efecto. A información financeira que subministre poderá ser conservada en ditas pasarelas a efectos de facilitar a realización de pagos recorrentes.
  •  Xestionar o seu rexistro de usuario e identificarlle como “usuario rexistrado” de forma que poida realizar compras sin ter que introducir os seus datos de carácter persoal de forma reiterada.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode implicar que non sexa posible xestionar o seu rexistro como usuario ou o uso de determinadas funcionalidades e servizos dispoñibles a través da Plataforma.

O usuario (vostede) pola presente garanta que os Datos Persoais proporcionados son certos e exactos e se compromete a notificar calquera cambio ou modificación dos mesmos. No caso de que nos aporte Datos Persoais de terceiros, vostede se responsabiliza de ter informado e obtido o consentimento destos para ser aportados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies. Calquera perda ou dano causado á Plataforma, aos Responsables do Tratamento ou a calquera terceiro mediante a comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos formularios de rexistro será responsabilidade exclusiva do usuario.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ó clicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

3. DESTINATARIOS DE CESIONES
Non cederemos os seus datos a terceiros.

4. DEREITOS
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ó esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.

Para o exercicio dos seus dereitos, pode cambiar as súas preferencias e datos persoais no seu perfil de usuario, ou ben realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. COOPERATIVA DE MEIRÁS, S.C.G. dispón de formularios adecuados ó respecto. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito na dirección meiras@cooperativademeiras.com.

5. MEDIDAS DE SEGURIDADE
COOPERATIVA DE MEIRÁS, S.C.G. ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural á que están expostas.