Actualidade

Póñense en coñecemento dos socios e socias os novos xuros vixentes para o segund
28/06/2017

Póñense en coñecemento dos socios e socias os novos xuros vixentes para o segundo semestre do 2017

Convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria de socios
22/05/2017

O Consello Reitor da Cooperativa convoca aos socios e socias á Asemblea Xeral que vai ter lugar o día 11 de xuño de 2017 no domicilio social da entidade.