CURSO " CARNÉ NIVEL BÁSICO" PARA A UTILIZACIÓN PRODUTOS FITOSANITARIOS

Venres, 18 de Decembro de 2015

Esta COOPERATIVA DE MEIRAS, está organizando un curso para a obtención do "carné nivel básico" para a utilización e compra de produtos fitosanitarios, para os seus socios e clientas.

FOTOOOOOOOO.jpg

O lugar de celebración será na Cooperativa (oficinas centrais)..

O exame ferá lugar na Escola de Capacitación Agaria de Guísamo.

Os interesados poderán anotarse nas oficinas da Cooperativa. (sección de crédito)  deberán aportar unha copia do D.N.I.

Os asistentes ao curso deberán depositar en concepto de "fianza", a cantidade que indicaremos cando sexan avisados para o comenzo do curso.

Nota: Informamos que a partir do 26 de Novembro de 2015, será necesario ter o CARNE NIVEL BÁSICO, para poder comprar e aplicar, podutos fitosanitarios (Real Decreto 1311/2012).