MODIFICACIÓN TIPOS DE XURO E NOVO PRÉSTAMO PERSOAL

Xoves, 25 de Xuño de 2015

O Consello Reitor da Cooperativa en sesión celebrada o pasado luns 22 de xuño, entre outros, adoptou estes dous acordos.

Coop_Meiras.jpg

O Consello Reitor da Cooperativa, en cumprimento  do Regulamento de Rexime Interno acordou  a modificación dos tipos de xuro das libretas/contas  de aforro e dos préstamos e tamén a creación dun NOVO PRESTAMO, destinado a financiación de estudos  universitarios.

Os novos  tipos de xuro para o segundo semestre deste exercicio 2015, quedan como segue:

 

  • Para libretas

EXERCICIO 2015
VIXENCIA: 1 Xullo - 31 Decembro
TRAMOS % BRUTO % NETO (*)
0 a 12.000,00 0,45  0,36
12.000,01 a 30.000,00 0,60 0,48
30.000,01 a 42.000,00 0,75 0,60
42.000,01 a 60.000,00 0,85 0,68
+ 60.000,01 1,00 0,80
(*) Retención aplicada (a partire de 12 de xullo)  19,50%
  • Para préstamos

EXERCICIO 2015
VIXENCIA: 1 Xullo - 31 Decembro
AGRÍCOLAS 5,00
HIPOTECARIOS 6,00
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) 3,00
AVAIS 7,00

NOVO - ESTUDOS UNIVERSITARIOS

1,50
(*) Construcción, Compra e Rehabilitación