Novos xuros vixentes

Martes, 17 de Decembro de 2019

Póñense en coñecemento dos socios e socias os novos xuros vixentes para o primeiro semestre de 2020.

money-1685930_1280.jpg

Os novos xuros teñen validez dende o 1 de xaneiro ata o 30 de xuño de 2020.

LIBRETAS
VIXENCIA: 1 de xaneiro - 30 de xuño
TRAMOS % BRUTO % NETO (*)
0 a 12.000,00 0,10 0,08
12.000,01 a 30.000,00 0,15 0,12
30.000,01 a 42.000,00 0,20 0,16
42.000,01 a 60.000,00 0,25 0,20
+ 60.000,01 0,35 0,28
(*) Retención aplicada 19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSTAMOS
VIXENCIA: 1 de xaneiro  - 30 de xuño
AGRÍCOLAS 4,00
HIPOTECARIOS 4,95
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) 2,65
AVAIS 5,95

ESTUDOS UNIVERSITARIOS

1,50
(*) Construcción, Compra e Rehabilitación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS INMOBILIARIOS

(Lei 5/2019 de 15 de marzo)
VIXENCIA: 1 de xaneiro  - 31 de decembro
  Diferencial
VIVENDA 2,65
OUTROS 4,95

*Indice Referencia: Euribor a 1 de decembro

Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Valdoviño, a 31 de decembro de 2019

Pola Cooperativa

O Consello Reitor