Novos xuros vixentes

Luns, 2 de Xullo de 2018

Póñense en coñecemento dos socios e socias os novos xuros vixentes para o segundo semestre de 2018.

money-1685930_1280.jpg

Os novos xuros teñen validez dende o 1 de xullo ata o 31 de decembro de 2018.

LIBRETAS
VIXENCIA: 1 de xullo - 31 de decembro
TRAMOS % BRUTO % NETO (*)
0 a 12.000,00 0,10 0,08
12.000,01 a 30.000,00 0,15 0,12
30.000,01 a 42.000,00 0,20 0,16
42.000,01 a 60.000,00 0,25 0,20
+ 60.000,01 0,35 0,28
(*) Retención aplicada 19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSTAMOS
VIXENCIA: 1 de xullo  - 31 de decembro
AGRÍCOLAS 4,00
HIPOTECARIOS 4,95
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) 2,65
AVAIS 5,95

ESTUDOS UNIVERSITARIOS

1,50
(*) Construcción, Compra e Rehabilitación