Novos xuros vixentes

Luns, 4 de Xaneiro de 2021

Póñense en coñecemento dos socios e socias os novos xuros vixentes para o primeiro semestre de 2021.

xuros.jpg

Os novos xuros teñen validez dende o 1 de xaneiro ata o 30 de xuño de 2021.

LIBRETAS
VIXENCIA: 1 de xaneiro - 30 de xuño
TRAMOS % BRUTO % NETO (*)
0 a 12.000,00 0,05 0,04
12.000,01 a 30.000,00 0,10 0,08
30.000,01 a 42.000,00 0,15 0,12
42.000,01 a 60.000,00 0,20 0,16
+ 60.000,01 0,25 0,20
(*) Retención aplicada 19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSTAMOS
VIXENCIA: 1 de xaneiro  - 30 de xuño
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) 2,65
PERSOAIS VIVENDA

3,25

HIPOTECARIOS 4,95
AVAIS 5,95
AGRICOLAS 4,00

ESTUDOS UNIVERSITARIOS

1,50
(*) Construcción, Compra e Rehabilitación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Valdoviño, a 31 de decembro de 2020.

Pola Cooperativa

O Consello Reitor