Novos xuros vixentes

Luns, 26 de Decembro de 2022

Póñense en coñecemento dos socios e socias os novos xuros vixentes para o primeiro semestre de 2023.

interes-legal-dinero.jpg

Os novos xuros teñen validez dende o 1 de xaneiro ata o 30 de xuño de 2023.

 

LIBRETAS 

TRAMOS % BRUTO % NETO (*)
0 a 12.000,00 0,05 0,04
12.000,01 a 30.000,00 0,10 0,08
30.000,01 a 42.000,00 0,15 0,12
42.000,01 a 60.000,00 0,20 0,16
+ 60.000,01 0,30 0,24
(*) Retención aplicada 19%

 

PRESTAMOS

AGRICOLAS 4,00
HIPOTECARIOS 4,95
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) 3,00
AVAIS 5,95
ESTUDOS UNIVERSITARIOS 1,50
(*) Construcción, Compra e Rehabilitación

 

PRESTAMOS INMOBILIARIOS
(Lei 5/2019 de 15 de marzo)

  % Inicial Diferencial
VIVENDA 2,50 1,00
OUTROS 4,95 2,00
* Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro
Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia

 

OUTROS PRESTAMOS

  % Inicial Diferencial
POLIZA (VIVENDA) 3,25 1,75
* Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro
Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia

En Valdoviño, a 9 de decembro de 2022.

Pola Cooperativa

O Consello Reitor