Follas de contabilidade dos socios

A Cooperativa contou con diferentes modelos de follas de contabilidade dos socios que foron variando ao longo dos anos. Aquí podemos ver algúns exemplos.

Imaxe documentación: 
Contabilidade de socio (rojo)
Contabilidade de socio (verde)