Libretas da Cooperativa de Meirás

Ao longo da súa historia a Cooperativa de Meirás tivo diferentes libretas de aforro con diferentes formatos e información. Neste arquivo recollemos a nosa historia pasada e como foron evolucionando as diferentes libretas de aforro da Cooperativa.

A partir do ano 1985 a Cooperativa de Meirás publicou unha libreta de aforros vermella. No ano 2001 a libreta modificouse adaptándose á identidade corporativa da Cooperativa incorporando o anagrama da mesma e as cores verdes e amarelas.

Imaxe documentación: 
Libreta de Aforro 1
Libreta de Aforro 1
Libreta de Aforro 2
Libreta de Aforro 2
Libreta de Aforro 3
Libreta de Aforro 3
Libreta de Aforro 3