A solicitude de crédito

A Cooperativa de Meirás tamén contaba con diferentes modelos de documentos para controlar as solicitudes de crédito que recibía a Cooperativa. Actualmente todos estes procedementos están automatizados a través de ferramentas dixitais, pero este documento da boa conta de como a Cooperativa xestionaba as diferentes solicitudes.

Imaxe documentación: 
Solicitude de crédito